top of page

Privacybeleid

Laptop Lifestyle Business vindt de bescherming van de gegevens van haar klanten uitermate belangrijk. Laptop Lifestyle Business registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening. Al de door u verstrekte informatie wordt met de grootste zorg behandeld en wordt niet aan derden verstrekt als daar door u geen uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
 
Laptop Lifestyle Business is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

 
1. Gebruik van persoonsgegevens

 
Bij het gebruiken van ons contactformulier verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 
NAW gegevens
Telefoonnummer
Mobiel
Emailadres

 
2. Bijzondere persoonsgegevens
 
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 
 
3. Relatiebeheer
 
Wij kunnen uw gegevens die jij invult in ons contactformulier gebruiken om, indien u hierom verzoekt, contact met u op te nemen omtrent service gerelateerde zaken.
 
 
 
4. Onrechtmatige gedragingen
 
Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor, indien nodig, het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Laptop Lifestyle Business, haar relaties en haar medewerkers.
 
 
 
5. Publicatie
 
Wij publiceren onze klantgegevens niet.
 
 
 
6. Advertenties
 
Onze website vertoont geen advertenties van derden.
 
 
 
7. Verstrekking aan derden
 
Wij verstrekken jouw gegevens NIET aan derden.
 
 
 
8. Reclame
 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe diensten:
 
Per e-mail
Sociaal media
Whatsapp
 
9. Beveiliging
 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
 
 
10. Google Analytics
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 
 
11. Contactformulier en nieuwsbrief
 
Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
 
 
12. Inzage en wijzigen van uw gegevens
 
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze contact gegevens.
 
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
 
 
13. Bewaartermijnen
 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).
 
 
14. Autoriteit Persoonsgegevens
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
 
15. Cookies
 
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies ten behoeve van:
 
Analytics (zie kopje 10 : Google analytics)

bottom of page